Vores værdier

I Vedbyholm har vi valgt at tage udgangspunkt i fem pædagogiske værdier.  

  • Anerkendelse
  • Omsorg
  • Fælleskab
  • Respekt for forskellighed
  • Trygge rammer

Det enkelte barn mødes som det unikke menneske, det er. Vi har en anerkendende og værdsættende tilgang til hinanden, hvor vi bl.a. har fokus på relationer, kommunikation og konflikthåndtering. Vi respekterer hinandens forskellighed.

Troværdighed og gensidig respekt skaber tryghed, som er grundlæggende for alt pædagogisk arbejde. Empati, omsorg og tolerance skaber grobund for læring og udvikling. Udvikling af et godt selvværd er essentielt for et godt børne- og voksenliv.

Det er disse værdier, der ligger til grund for alt, hvad vi foretager os i børnehaven. Ud fra disse værdier har vi udviklet nogle pædagogiske principper, som vi arbejder efter.

Vi vil fremme nysgerrighed. Give børnene medansvar, medindflydelse og medbestemmelse. Være anerkendende i ord og handling.

Vi sætter børns leg i centrum. Stimulerer børnenes kreativitet og fantasi. Støtter op om børnenes generelle udvikling. Ligesom at vi igangsætter særligt tilrettelagte læringsforløb for de børn, der har særlige behov. Inddrager børnene i daglige gøremål. Læring gennem leg.