Præsentation

Vedbyholm er en 0-6 års daginstitution i Hvidovre kommune beliggende i et parcelhuskvarter. Vi tilbyder gode fysiske rammer såvel indendørs som udendørs. Rammerne er baggrund for et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø for børn, forældre og personale.

 

Vedbyholm er normeret til ca. 70 børn i alderen 0-6 år.

Vedbyholm er kompetence institution for blinde og svagtseende børn. Der er installeret et særligt lys, for at skabe gode fysiske rammer. Vi har pædagoger som har været på kursus og efteruddannet sig i netop synshandicap. Vores mål er, at barnet føler sig inkluderet i børnegruppen.

 

Vi er ca. 16 fastansatte medarbejdere inkl. ledelsen.

 

Børnene er aldersopdelt i 2 afdelinger: 0-3 år og 3-6 år. Når vi har strukturerede aktiviteter (læreplansaktiviteter) opdeler vi os i 3 aldersopdelte teams . Vores dagligdag er bygget op om gode og lærerige traditioner med struktur, forudsigelighed og ugeplaner for det pædagogiske arbejde.

 

Vi praktiserer en inkluderende og værdsættende pædagogik og arbejder med differentierede fælleskaber inden for børnenes nærmeste udviklingszone.

 

Vi er praktikinstitution og modtager i perioder seminariestuderende, studerende fra Den Pædagogiske Asistentuddannelse (pau), unge i praktik o.lign.

 

Vores profil ser således ud:

 • En personalegruppe som brænder for at skabe de bedste betingelser for et godt børneliv.
 • En pædagogik med nærvær i centrum.
 • En anerkende og værdsættende kultur. 
 • Et fokus på social inklusion og læring.
 • Plads til alle. Vi ser børn og voksne som unikke. Derfor behandler vi dem også forskelligt.
 • Vi har fokus på læreplanstemaerne.
 • Forældresamarbejde er en vigtig del af vores arbejde.
 • Vi tilstræber et inddragende forældresamarbejde hvor forældre indgår som aktør.  
 • Vi tilstræber at uddelegere opgaver og at arbejde i teams.
 • Vi vægter et godt et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • En visionær og dynamisk ledelse.