Forældrebestyrelse

Vedbyholms forældrebestyrelse har minimumskompetence, hvilket betyder, at bestyrelsen skal have indflydelse på:

  • Principperne for Vedbyholms virksomhed.
  • Principperne for anvendelse af budgetrammen.
  • Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale.

Forældrebestyrelsen vælges på forældremødet i foråret og vi afholder ca. 5-6 bestyrelsesmøder om året.

På bestyrelsesmøderne diskuterer vi faste punkter, som relaterer til principperne. Ligeledes bruger vi en del tid på at diskutere aktuelle emner og lignende. Alle bestyrelsens møder er lukkede møder. Dagsorden er tilgængelig for samtlige forældre på opslagstavlerne i huset.

Efterfølgende udarbejdes der et beslutningsreferat, som er tilgængelig i Tabulex (forældreintra)

Vi lægger vægt på at skabe en reel indflydelse.

Læs mere om forældrebestyrelser i Hvidovre Kommune her.