På vej i skole

Pædagogisk læringsmiljø i børnehaven, med sammenhænge til børnehaveklassen.

I Vedbyholm har vi et læringsmiljø der støtter og styrker de kommende skolebørn og skaber sammenhænge for børnene fra børnehave til sfo og skole, det sidste år, de er i Vedbyholm.

I hverdagen har vi fokus på at forberede børnene bedst muligt, på deres kommende skolegang. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer, der skaber tæt sammenhænge til børnehaveklassen og det der arbejdes med der. Vi tilpasser vores læreplanstema til børnenes alder samt interesser, så vi har et skoleforberedende læringsmiljø, der giver børnene lyst til at lære og have mod på nye oplevelser, dette ved at det pædagogiske personale, går forrest og viser vejen og støtter børnene, der hvor det kan være svært.

I vores Pædagogiske læringsmiljø, giver vi ligeledes vores børn adgang til forskellige fællesskaber, hvor vores børn får mulighed for at gøre sig positive erfaringer med, at kunne etablere legerelationer, samt møde nye udfordringer.

Ligeledes har vi i hverdagen fokus på at inddrage bogstaver, tal, mønstre og former, via vore læreplanstemaer. Dette for at skabe en interesse og nysgerrighed hos børnene.

I efteråret, inden skoleindskrivningen tilbydes alle forældre en skoleparathedssamtale, der tager udgangspunkt i jeres barns trivsel , modenhed samt skoleparathed.