Nye børn

Inden I starter i Vedbyholm, vil I modtage et velkomstbrev med en invitation til et formøde (Goddag samtale) hvor I vil møde den primære pædagog og en repræsentant fra ledelsen.

Som udgangspunkt skal I regne med at afsætte nogle dage til indkøring af jeres barn. Det vil være en god ide, hvis I har mulighed for at give jeres barn nogle kortere dage i den første tid.

Der vil være mange nye indtryk, som skal bearbejdes, når man skal lære et nyt sted, nye voksne og nye rutiner at kende.

For nogle børn tager det lidt tid, før tilliden til det nye er der. Derfor reagerer nogle børn også ved at være mere pylrede hjemme. Andre børn reagerer slet ikke eller først efter nogen tid.

Når I starter i Vedbyholm, skal I oprette jeres profil på vores intranet, som hedder Aula. I logger på i jeres internet browser  med www.AULA.dk

Første gang I logger ind, skal I bruge NemID.

I skal oprette jer i AULA og I skal udfylde jeres barns stamkort og tage stilling til og give diverse samtykke og tilladelser. Ligeledes beder vi om, at i lægger et  profilbillede ind af jeres barn. Det er et vigtigt arbejdsredskab for os hvis uheldet skulle være ude og vi skal evakuere eller andet. Ligeledes er det et arbejdsredskab når der er vikarer i huset. 

I skal aktivt sørge for disse ting, så snart jeres barn starter, og I skal sørge for at stamkortet hele tiden er opdateret.