Forældresamarbejde

I Vedbyholm vægter vi en åben, ligeværdig og anerkendende dialog, der i et gensidigt samspil skal sikre, at alle børn i Vedbyholm er i trivsel og positiv udvikling. I hverdagen tages der udgangspunkt i et forældresamarbejde med et inddragende aktør perspektiv og fælles nysgerrighed. Dvs. at vi har en fælles udfordring og ansvar for, at barnet trives.

Disse værdier udtrykker vi dels gennem den daglige forældrekontakt, ved arrangementer i huset samt ved en særlig pædagogisk indsats.

Før start i institutionen, tilbydes forældrene en samtale, hvor vi dels møder jer som forældre, men vigtigst af alt, får viden omkring jeres barn, så vi er bedst muligt klædt på til at modtage jeres børn i Vedbyholm. Ligeledes tilbydes en samtale inden barnets skolestart, hvor barnets trivsel og modenhed drøftes.

Ved alle samtaler deltager en pædagog fra barnets gruppe samt en repræsentant fra ledelsen.

 

Hvert år holder vi følgende arrangementer: 

  • Et forældremøde med valg til bestyrelsen(forår)
  • En sommerfest
  • En julefest

AULA

Vi bruger vores forældreintranet; AULA, til at sende al skriftlig information til forældrene. Her kan I finde nyhedsbreve, invitationer, ferielister, ugeplaner og generel information vedrørende jeres barn og dagligdagen i Vedbyholm, hvorfor det er vigtigt, at I holder jer opdateret.

 

TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats)

Hvidovre Kommune arbejder efter en fælles metode, TOPI, der skal forbedre og højne det pædagogiske arbejde med børns trivsel, udvikling og læring.

2 gange om året laves en trivsels vurdering på hvert enkelt barn, og med afsæt i denne, om barnet trives, eller har brug for en særlig indsats. Forældrene vil få tilbagemelding på trivselsvurderingen og blive indkaldt til samtale, hvis barnet har brug for en øget indsats.

Relevante fagpersoner kan inddrages, når der er grund til et endnu tættere samarbejde om barnet eller deres faglige viden, som kan bruges til at understøtte barnets trivsel.