På vej i skole

Tiden i børnehaven forbereder jeres barn på de udfordringer, der senere venter i SFO og skole

Gennem hele tiden i børnehaven støtter vi jeres barn i at udvikle de kompetencer, som han/hun har brug for, for at begå sig godt i skole og SFO. Det er kompetencer som empati, nysgerrighed, rummelighed, koncentration og kropsbevidsthed.

Fra årsskiftet og frem til SFO-start kommer jeres barn til at deltage i en såkaldte "ældste gruppe", hvor personalet primært fokuserer på SFO-forberedende aktiviteter og sekundært skoleforberedende aktiviteter.

Vi tilbyder alle forældre til kommende SFO/skolebørn en skoleparathedssamtale inden skoleindskrivningen.

Samtalen tager udgangspunkt i de kompetencer, som jeres barn mestrer - eller er på vej til at mestre - i forhold til det at være skoleparat.

Som en del af mødet udfylder I og personalet et skema. Skemaet skal fortælle om jeres barns kompetencer og medvirke til at understøtte jer i overgangen bedst muligt. Personalet og I forældre ser muligvis forskellige kompetencer hos jeres barn, da der er forskel på om han/hun er i daginstitution eller hjemme. Begge oplevelser skrives ind i skemaet.

Skemaet sendes senest 1. april til den skole og SFO, jeres barn skal starte i.